ไปพม่าทัวร์ที่ไหนดี

ไปพม่าทัวร์ที่ไหนดี

กุมภาพันธ์ 9, 2017 Off By คนเที่ยว ทั่วไทย

ประเทศพม่ามีอาคารสถานที่ต่างๆที่ออกแบบได้สวยงามมากจนใครๆก็อยากเข้าไปสัมผัสไปดูตัวอย่างสถานที่ๆสวยงามในพม่ามากัน

วัดชเวนันดอร์

วัดชเวนันดอร์

  • ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดที่นักทัวร์พม่าท่านใดไปถ่ายภาพแล้วภาพออกมาสวยทุกคน

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

  • สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม