ทัวร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

ทัวร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

มกราคม 27, 2017 Off By คนเที่ยว ทั่วไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 6 ห้อง ดังนี้

ทัวร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

  1. ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ
  2. ห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ
  3. ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ
  4. ห้องเรือและชีวิตชาวเรือ
  5. ห้องของดีเมืองจันท์
  6. ห้องบุคคลสำคัญ