ทัวร์กวางเจาแฟร์……บินตรง 4 วัน

ทัวร์กวางเจาแฟร์……บินตรง 4 วัน

พฤศจิกายน 6, 2018 Off By คนชอบเที่ยว

ทัวร์กวางเจาแฟร์ กับ TK one global

กวางเจาแฟร์

CANPK01-TG กวางเจาแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ บินตรง 4 วัน

กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน

กวางเจาแฟร์ งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่