กวางเจา ดินแดนธุรกิจ

กวางเจา ดินแดนธุรกิจ

กันยายน 24, 2018 Off By รวยด้วยการเที่ยว

กวางเจาเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกวางเจายังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของ ฮ่องกง และมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกวางเจาอีกด้วย
กวางเจา เคยมีชื่อเรียกว่า สุ้ย บางครั้งเรียกว่า เมืองห้าแพะ หรือ เมืองแพะ ประวัติศาสตร์ของกวางเจามีมายาวนานก่อนราชวงศ์ ฉิน มีชื่อเรียกว่า ฟานยวี๋ เมื่อถึง ค.ศ. 226 จึงเริ่มเรียกว่า กวางเจา ที่นี่มีแม่น้ำ จูเจียง ไหลผ่านกลางเมือง จึงมีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่ง ตั้งแต่สมัย ราชวงศ์ ฮั่น เป็นต้นมา มีเรือจากกวางเจา เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ จนถึงราชวงศ์ถักวางเจาได้กลายเป็น เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก มีการค้ากับต่างประเทศอย่างมั่งคั่งเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์จากทางภาคใต้ของ ประเทศจีน เช่น ผ้าไหม ใบชา เป็นต้น ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกจากที่นี่ เรือสินค้าของต่างชาติก็มาที่นี่เป็นจำนวนมากเช่นกัน กวางเจายังได้รับการขนานนามว่าเป็น ประตูด้านใต้ของประเทศจีน ปัจจุบัน กวางเจาไม่เพียงแต่มีการจราจรทางน้ำที่เฟื่องฟูมั่งคั่ง แต่ยังมีสายการบินนานาชาติ บินเข้า – ออก อีกจำนวนไม่น้อยทีเดียว กวางเจาจึงมีฐานะของเมืองที่สำคัญยิ่งของประเทศจีน ในด้านการค้ากับต่างประเทศ
เมืองกวางเจาตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียว ที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย
กวางเจาแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้า ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย
กวางเจามีภาพลักษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ราชการและเป็นทางการ” แต่ในกวางเจาจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึง “การค้าและความวุ่นวาย”

หากใครที่อยากทำธุรกิจหรือทำการค้าต้องมาที่นี่เลย กวางเจาแฟร์