28 ต.ค.
14793835_721657321322832_1407222887_n

ไปพม่าเที่ยวไหนดี ?

ประเทศพม่าถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย พม่าเป็นอีกประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่ไปเที่ยวเพราะเป็นประเทศใกล้บ้านและมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย วันนี้เลยนำเอาสถานที่ท่องเที่ยวในพม่าที่น่าสนใจมาฝาก

Continue reading “ไปพม่าเที่ยวไหนดี ?” »

27 ต.ค.
หอแก้วมุกดาหาร

หอแก้วมุกดาหาร

หอแก้วมุกดาหาร

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

หอแก้วมุกดาหาร ถ้าใครได้มาที่จังหวัดมุกดาหารแล้วไม่ควรที่จะพลาดมาชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่งโขงถือเป็นจุดที่กว้างที่สุดและเมืองมุกดาหาร ณ หอแก้วมุกดาหาร เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษ์ของจังหวัดมุกดาหาร ภายในยังมีการจัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น ถ้าได้ขึ้นมาชมแล้วเป็นความรู้สึกและเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนเลยทีเดียว

หอแก้วมุกดาหาร 
หอแก้วมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฉลองสิริราชสมบัตครบ 50 ปี พ.ศ.2539 มีชื่อเต็มว่า” หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก” จัดสร้างขึ้นในสมัยที่ นายสาโรช คัชมาตย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาจังหวัดมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหารและประชาชน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ แระมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ริมถนนสายมุกาดาหาร – ดอนตาล อยู่บนพิ้นที่ 3 ไร่1 งาน 14 ตารางวา ได้มาจากการบริจาคของเอกชน คือ นายธีระชัย ฐานิตสรณ์ ซึ่งเป็น บุตรชาย นายล่ำเซ็ง แซ่ลิ้มคหบดีแห่งเมืองมุกดาหาร
 –ลักษณะป็นหอคอยสูงใหญ่ที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง โดยมีลักษณะคือ
1. สูงจากระดับพื้รดินถึงระดับหอชมวิว 50 เมตร และขากหอชมวิวถึงยอดลูกแก้วมุกดาหาร 15 เมตรรวมความสูงทั้งสิ้น 65.50 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น
2. ส่วนบนสุดจะเป็นหอชมวิวและลูกแก้วมุดกาหาร โดยหอชมวิวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เมตรสามารถทัศนียภาพและวิวทิวทัศน์รอบตัวเมืองมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สารณรัฐประชาธปไตยประชาชนลาว เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ส่วนลูกแก้วมุกดาหารมีลักษณะ กลมสีขาวหมอกมัว ตรงกับลักษณะแก้วมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในนพรัตน์ 9 ประการในตำนานของไทย
3. ภายในลูกแก้วมุดกาหาร เ็ป็้นที่ประดิษณ์ฐานพระพุทธรูปเนื้องเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคำปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 50 ซ.ม. (20 นิ้ว)และพระพุทธรูปประจำวันเกิดต่าง ๆ ทั้ง 7 วันเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ สักการะบูชา
4. แกนหอคอย ตั้งแต่ชั้น 3-12 สูง 39.6 เมตร มีช่องลิฟท์และบันไดเวียนสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในารขึ้นชมวิว โดยมีชานพักเป็นช่วงๆ เส้นผ่าศูนย์กลางตัวแกนหอคอย 6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางช่องลิฟิท์ 3 เมตร
5. ฐานหอแก้วมุกดาหาร มีลักษระเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร มีทางขึ้น3 ทาง
นิทรรศการในแต่ละชั้น ดังนี้
 ชั้นที่ 1 เป็นการจัดนิทรรศการภาพของชนเผ่าในเมืองมุกดาหารในอดีต 8 เผ่า เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวมุกดาหารในอดีต
ชั้นที่ 2 เป็นการจัดนิทรรศการภาพของชนเผ่าในเมืองมุกดาหารในอดีต 8 เผ่า ตลอดจนเป็นสถานที่เก็บรักษา
ประวัติศาสน์เมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน
ชั้นที่ 3 – 5 เป็นแกนหอคอย มีบันไดทั้งสิ้น 321 ขั้น
ชั้นที่ 6 เป็นจุดชมวิว ชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบตัวเมืองมุกดาหาร ชมความสวยงามของเทือกเขาอันสลับซับซ้อนของเมืองมุกดาหาร ชมทัศนียภาพของลำน้ำโขงอันกว้างยาวไกล และมองเห็นแขวงสะหวันนะเขตสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ได้อย่างสวยงาม
 ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูผเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคำ หน้าตักกว้าง 20นิ้ว มีชื่อว่า
” พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ” เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะบูชา
19 ต.ค.
วนอุทธยานโกสัมพี

วนอุทยานโกสัมพี

วนอุทธยานโกสัมพี

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : วนอุทยานโกสัมพีมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำชี มีพรรณไม้หลายชนิดส่วนใหญ่ที่สำคัญได้แก่ กะเบา ยาง ชมภู่ป่า หว้า ทองกวาว สัตว์ป่าที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันที่สำคัญได้แก่ ลิง ซึ่งมีอยู่ 2 ฝูง จำนวนประมาณ 500 ตัวและนกสายพันธุ์ต่างๆอีกมากมายซึ่งในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวมักจะนิยมมานั่งชมวิวธรรมชาติริมน้ำและมาให้อาหารลิงกันเป็นจำนวนมาก

วนอุทยานโกสัมพี
-อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลหัวขวาง ในเขตสุขาภิบาล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519
ลักษณะภูมิประเทศ
-ป่าหนองบุ้งเป็นป่าดงดิบมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำชี ในเขตสุขาภิบาล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายในบริเวณป่าหนองบุ้ง ซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ มีน้ำตลอดอีกประมาณ 1- 1.50 เมตร บริเวณป่าหนองบุ้งด้านทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับถนนข้างมณฑปหลวงพ่อมิ่งเมือง และวัดกลางโกสุมพิสัย จะมีลักษณะเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติมาตั้งแต่เดิม เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ และบริเวณที่อยู่ถัดลงไปทางด้านทิศตะวันตกจนจดลำชีหลง เนื้อที่ประมาณ 45 ไร่
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า 
-มีพรรณไม้หลายชนิดส่วนใหญ่ที่สำคัญได้แก่ กะเบา ยาง ชมภู่ป่า หว้า ทองกวาว กระโดดสำหรับไม้พื้นล่างส่วนใหญ่ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง หวาย ตดตะกั่ว มะดัน นมแมว คัดเค้า และไม้ไผ่ นอกจากนั้นยังมีต้นจามจุรี หรือก้ามปู ซึ่งชาวบ้านนำไปปลูกไว้ นอกจากจะมีพรรณไม้ดังกล่าวมาแล้ว ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้มีค่านานาชนิด อาทิเช่น มะค่าโมง ตะเคียนทอง ตะแบกใหญ่ เป็นต้น
-สัตว์ป่าที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันที่สำคัญได้แก่ ลิง ซึ่งมีอยู่ 2 ฝูง จำนวนประมาณ 500 ตัว และยังมีนกกางเขนบ้าน นกกิ้งโค้ง นกสาริกา นกเอี้ยงหงอน นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน นกอีเสือหัวดำ และพวกนกกระจิบธรรมดา
บ้านพักและสิ้งอำนวยความสะดวก
-วนอุทยานโกสัมพี ไม่มีบ้านพักสำหรับบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรม โปรดนำเต็นท์ไปกางเองทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา โปรดเตรียมอาหารไปเองแล้วไปติดต่อขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานโกสัมพีโดยตรง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดการวนอุทยาน สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ 10900 ในเวลาราชการ หรือสำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โทร. (043) 343411
แหล่งท่องเที่ยว
-ป่าหนองบุ้ง ป่าหนองบุ้งเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติและมีศาลเจ้าปู่ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชานับถือของชาวบ้านท้องถิ่นเป็นคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโกสุมพิสัยมาตั้งแต่เดิม และยังเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชุมชนที่สุดแห่งหนึ่งและยังมีลิงวอกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นลิงวอกชนิดเดียวกับลิงวอกที่อยู่ในศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ต่อมากรมป่าไม้จึงได้ทำการสำรวจพื้นที่และจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อศึกษาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง
-รถยนต์ การเดินทางไปวนอุทยานโกสัมพี อำเภอดกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นั้นสะดวกสบายมากที่สุด คือไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 208 จังหวัดมหาสารคาม ไปตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 28 กิโลเมตร ก็จะถึงวนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หรือจะเดินทางจากตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นก็ได้ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตรเช่นกัน
สถานที่ติดต่อ
-วนอุทยานโกสัมพี สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (ขอนแก่น) ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
18 ต.ค.
su (2)

สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวเมื่อปี 2547

สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศภาพรวม ปี 2547 มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งคนไทยและต่างประเทศ จำนวน 86.45 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.93  แยกเป็นการเดินทางของคนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน 74.79 ล้านคน-ครั้ง มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84  และนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จำนวน 11.65 ล้านคน-ครั้ง มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.46   เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

Continue reading “สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวเมื่อปี 2547” »

11 ต.ค.
korea2

การเตรียมตัวเดินทางไปกับทัวร์เกาหลี

 

การเตรียมตัวก่อนวันเดินทาง

ท่านควรจะประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแลกเงินไว้ให้พอสำหรับในการเดินทาง และเผื่อไว้สำหรับช้อปปิ้งด้วย แนะนำว่าควรมีเงินสดพกติดตัวไปอย่างน้อยคนละ 10,000 บาท เผื่อกรณีฉุกเฉิน ต้องใช้เงินสดในการใช้จ่ายต่างๆ การถือบัตรเครดิต ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นกัน (ร้านค้าบางแห่งจะรับบัตรเครดิต แต่บางแห่ง เช่นร้านเล็กๆ จะรับแต่เงินสด) และ ควรให้เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อท่านระหว่างดำเนินทัวร์เกาหลีได้ในกรณีฉุกเฉิน (ปกติทางบริษัทฯ จะเก็บบันทึกเบอร์โทรของลูกค้า ตอนที่ทำจองเข้ามา ซึ่งถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง) นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้ หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกาย หรือจะมีการแยกตัวระหว่างทริป, ญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า (ถ้าท่านต้องการออกนอกกรุ๊ปทัวร์ในระหว่างเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนทำการจอง ซึ่งทางบริษัท ของสงวนสิทธิ์พิจารณารับ หรือไม่เป็นกรณีๆ ไป)

 วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน ควรเตรียมเอกสาร กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ปกติแล้วทางบริษัทฯ จะจัดสำรองไว้ให้ สามารถรับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง ในวันเดินทาง) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ทำเช็คลิสต์ สำหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปในวันเดินทาง ส่วนกระเป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องประดับ/พาสปอร์ต/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ/ยาประจำตัว ควรพกติดตัวเสมอ

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน

คณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยระดับสากล

gel-law

  • ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้
  • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)
  • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุง โดยต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดตรวจค้น
  • ของเหลว เจล สเปรย์ที่มีความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ต้องบรรจุในกระเป๋าสัมภาระที่ท่านจะบรรทุกลงใต้ท้องเครื่องบิน เพื่อผ่านขั้นตอน เช็ค – อิน เท่านั้น
  • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการช้อปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และไม่ควรเปิดแพ็คเกจออก

น้ำหนัก และขนาดกระเป๋าเดินทางที่สายการบินอนุญาต น้ำหนักสัมภาระที่สามารถฝากใต้ท้องเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่ควรเกิน 2 ชิ้น และน้ำหนักรวมแล้วต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม) น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อท่าน (1 ชิ้น โดยมีขนาดเล็ก สามารถเก็บใส่สัมภาระกระเป๋าเหนือศรีษะ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน เช่น ไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน บางสายการบินการเดินทางเป็นครอบครัว หรือหมู่คณะ สามารถแชร์น้ำหนักกระเป๋าได้

(หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินจำนวนที่สายการบินกำหนด  ลูกค้าจะต้องชำระให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน  เคาน์เตอร์เช็คอิน)

เพิ่มเติม โรงแรมทั่วไปในเกาหลีทั้งระดับเฟิรสคลาสถึงดีลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ ถ้ากระเป๋าเดินทางของท่าใหญ่มาก และยกไม่ไหว ควรเตรียมสัมภาระใบขนาดกลางเพื่อความสะดวกในการขนย้ายกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง

10 ต.ค.
8116

การกำเนิดและพัฒนาการของธุรกิจการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ 4 ประการ คือ ที่พัก การขนส่ง ความน่าประทับใจ กิจกรรมและบริการในแหล่งท่องเที่ยว  การขาย ซึ่งเป็นปลายทางของการเกิดการท่องเที่ยวเพื่อการกระจายผลผลิตทางด้านการท่องเที่ยวสู่ผู้บริโภค โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายด้านการท่องเที่ยว หรือขายตรงต่อผู้บริโภค

Continue reading “การกำเนิดและพัฒนาการของธุรกิจการท่องเที่ยว” »

03 ต.ค.
แห่กระปู๋

งานเทศกาลแห่กระปู๋ หรือ Kanamara Matsuri

แห่กระปู๋

ด้วยสภาพแวดล้อม เชื้อชาติ ผู้คนในแต่ละมุมโลกมีความแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ นั่นจึงทำให้หลายคนที่มีโอกาสออกไปเปิดหูเปิดตาในต่างประเทศ ได้สัมผัสความแปลกตาของบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง และเทศกาลอันเป็นสิ่งเฉพาะของดินแดนแห่งนั้น ที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในบ้านของเราเอง

อย่างเช่น งานเทศกาล Kanamara Matsuri ที่เมืองคาวาซากิ ของประเทศญี่ปุ่น ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ติดอันดับความแปลกได้เลยทีเดียว เพราะนี่คือการแห่ขบวนองคชาติยักษ์ และมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศชาย แค่ได้ยินชื่อก็อดประหลาดใจไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ แต่ความหลากหลายของโลกแห่งวัฒนธรรมนี่แหละที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศมาเยี่ยมเยียนดินแดนแห่งนี้ ในประเทศที่มี 4 ฤดู หลังจากผ่านฤดูหนาวที่แสนหนาวเหน็บแล้ว ฤดูใหม่ที่เข้ามาแทนก็คือ ฤดูใบไม้ผลิ ที่หลายสิ่งหลายอย่างถือกำเนิดผลิออกมาในช่วงนี้…หากใครไปญี่ปุ่นในช่วงฤดูกาลนี้ก็คงจะมีโอกาสได้เห็นดอกซากุระบาน ซึ่งเทศกาลประจำปีของญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีในช่วงนี้ก็คือ เทศกาลฮานามิ หรือ เทศกาลชมดอกซากุระ แต่อันที่จริง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นนี้มีอีกเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ได้ยินแค่ชื่อก็อยากไปเห็นกับตาแล้วว่า งานนี้มีหน้าตาเป็นเช่นไร ?

งานนี้คืองานที่เรียกว่า “งานเทศกาลแห่ลึงค์” (penis festival) หรืองานแห่อวัยวะเพศชายนั่นเอง  ฟังดูชื่ออาจจะแอบอมยิ้มกันทั้งออฟฟิศ แต่เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่มีมาเนิ่นนานแล้ว  ที่มีชื่อเสียงก็มีอยู่ 2 งาน ได้แก่ Chiwawa Matsuri และ Kanamara Matsuri ซึ่งจุดประสงค์ตกต่างกันพอสมควร  

             งานแรกคืองาน Chiwawa Matsuri งานนี้จัดที่เมืองโคมากิ  ห่างออกไปจากเมืองนาโกย่าประมาณ 45 นาที เขาจัดกันทุกวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็นงานประเพณีของศาสนาชินโตที่มีมายาวนานกว่า 1,500 ปีแล้ว เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มทำการเกษตรกรรม ให้ได้ผลผลิตดี ๆ และอวยพรให้ชาวเมืองเขามีบุตรกันเยอะ ๆ โดยงานนี้จะมีการแห่ลึงค์ไม้ขนาดยักษ์ร่วม 10 ฟุต ไปที่ศาลเจ้า Tagata Jinja

ส่วนอีกงานหนึ่งคืองาน Kanamara Matsuri งานนี้จัดที่เมืองคาวาซากิ ประมาณวันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นงานของชินโตเพื่อความอุดมสมบูรณ์เช่นกัน แต่นอกเหนือจากนั้นที่น่าสนใจก็คือ ครั้งหนึ่งงานนี้หญิงงามเมืองจัดขึ้นมาเพื่อการสวดมนต์อธิษฐานพระเจ้าไม่ให้ตนเองติดโรคร้าย เช่น โรคซิฟิลิสจากการประกอบอาชีพนี้ ทำให้ปัจจุบันเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่สามารถระดมทุนเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อ HIV ได้มากมายทีเดียว
สำหรับ Kanamara Matsuri จะใช้ลึงค์ยักษ์ที่ทำมาจากเหล็กในการทำพิธี เพราะมีตำนานเก่าแก่ที่เขาเล่ากันมาว่า นานมาแล้วมีปีศาจฟันแหลมที่เข้าไปซ่อนตัวในอวัยวะเพศของหญิงสาวและกัดลึงค์ของว่าที่สามีของเธอถึงสองคนสองครั้งในคืนวันแต่งงาน เธอจึงไปขอความช่วยเหลือช่างตีเหล็ก ช่างตีเหล็กเลยทำลึงค์จากเหล็กขึ้นมา พอปีศาจเข้าไปกัด ฟันจึงหัก หญิงสาวจึงไม่ต้องอับโชคเรื่องคนรักอีกต่อไป แล้วเธอก็นำลึงค์เหล็กมาวางไว้บนแท่นบูชาเพื่อบูชาตั้งแต่นั้นมา  สำหรับนักท่องเที่ยวหากมีโอกาสไปที่งานนี้ อย่าลืมไปซื้อพวกขนมข้าวต้มหรือของที่ระลึก รับรองว่าท่านจะได้ของที่ทั้งเป็นที่ระลึกและที่ระทึกแน่นอน เพราะข้าวของในงานนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรูปทรงแบบลึงค์ทั้งนั้น ตั้งแต่ของตกแต่งจุกจิกยันขนมเค้กกันเลยทีเดียว

27 ก.ย.
korea

ข้อควรระวัง ในการไปเที่ยวเกาหลี

korea

ข้อควรระวังในการไปเที่ยวเกาหลี

1. สูบในที่ห้ามสูบต้องเสียค่าปรับแพงหูฉีก และปฏิบัติตามมารยาทการสูบด้วย เกาหลีค่อนข้างรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ จึงมีป้ายสัญลักษณ์การห้ามสูบในหลายพื้นที่และคิดค่าปรับเป็นเงินสูงกว่า 1,250 ดอลล่าร์เลยทีเดียว ข้อสำคัญ ให้เป่าควันไปยังบริเวณที่ปราศจากผู้คน และผู้อ่อนอาวุโสไม่ควรสูบก่อนหรือขอยืมไฟเช็คจากผู้อาวุโสที่ไม่สูบบุหรี่เพราะจะถือเป็นการเสียมารยาทมากเลยล่ะ

2. ขับรถพวงมาลัยซ้าย วิ่งเลนขวา และระวังรถแม้เดินบนทางเท้า หากคุณเช่ารถขับเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง ต้องเตรียมตัวและทำความคุ้นเคยกับรถยนต์ขับด้วยพวงมาลัยซ้ายและเลนรถวิ่งอยู่ทางขวา การเดินถนนก็ต้องระมัดระวังสักหน่อย เพราะรถจะวิ่งมาในด้านที่ตรงข้ามกับความเคยชินของเรา เมื่อเดินบนทางเท้า ก็ต้องคอยฟังเสียงจักรยานและเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ เพราะบางครั้งรถทั้งสองชนิดนี้อาจมาวิ่งบนทางเท้าได้

3. เดินชิดขวาเสมอ คนเกาหลีนิยมเดินชิดขวาของทางเท้า คนที่เดินสวนเรามาจะอยู่ทางซ้ายมือของเราเสมอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการเดินชนกัน ในสถานีรถไฟใต้ดินเองก็เช่นกัน หากเป็นการขึ้นลงบันไดเลื่อนจะหยุดยืนชิดขวา และเว้นช่องทางซ้ายไว้ให้ผู้ที่รีบร้อนได้เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปก่อน

4. ปรับมือถือเป็นระบบสั่น เข้าคิวใช้รถไฟฟ้า และห้ามนั่งในบางพื้นที่ เมื่อคุณขึ้นรถไฟใต้ดินที่เกาหลีต้องเปลี่ยนมือถือเป็นระบบสั่นเสมอ และต้องต่อแถวยืนรออย่างเป็นระเบียบตรงจุดที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ในแต่ละตู้ของรถไฟ มีทางเข้า 4 ประตู ตรงส่วนกลางตู้สงวนไว้ให้ผู้สูงอายุ คนท้อง คนพิการ และแม่ที่อุ้มเด็กทารกเท่านั้น ห้ามนั่งเด็ดขาดแม้จะเห็นว่าที่นั่งพวกนั้นว่างอยู่ นั่งได้บริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายของตู้เท่านั้น

5. ไม่จำเป็นต้องให้ทิปเพราะบิลรวมค่าบริการไว้แล้วไว้แล้ว คนเกาหลีไม่นิยมให้ทิปเพราะค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือบริการต่างๆ ที่เกาหลีบวกค่าบริการ 10% ไว้แล้ว แต่หากคุณพอใจ จะให้ก็ได้ไม่ผิดกัน

error: Content is protected !!