24 ก.พ.

โตนเลสาบ ทะเลน้ำจืดเขมร

 

มีพื้นที่ประมาณ 2700 ตารางกิโลเมตรในยามปกติ แต่ถ้าในช่วงที่มีน้ำมากพื้นที่ของทะเลสาบจะกว้างใหญ่ถึง 16000 ตารางกิโลเมตร เมื่อเทียบกับบึงบอระเพ็ด ในจังหวัดนครสวรรค์ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นทีเพียง 212 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น อาณาบริเวณของโตนเลสาป ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำปงธม กำปงซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ  ส่วนกลางทะเลสาบจะลึกประมาณ 5-6 เมตร แต่ถ้าหากเป็นฤดูน้ำหลากก็จะเพิ่มสูงอีกราว 5-6 เมตร มีส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ำคือ 15 เมตร ส่วน ที่ตื้นที่สุด 5 เมตร หรือมีความลึกเฉลี่ยเพียง 10 เมตร เท่านั้นที่ปลายทะเลสาบด้านตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านจังหวัดกัมปงชนัง แม่น้ำโตนเลสาบ (Tonle Sap River) ซึ่งไหลเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงและแม่น้ำบาสัก (Basac River) ห่างออกไปถึง 100 กิโลเมตร ที่กรุงพนมเปญ เกิดเป็นจุด จัตุรมุข ที่แม่น้ำ 3 สายได้มาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโตนเลสาป แม่น้ำบาสัก และแม่น้ำโขง ที่บริเวณนี้กระแสน้ำของแม่น้ำโตนเลสาบจะสลับทิศทางการไหลตามฤดูกาล หรือที่เรียกว่า River with Return

โตนเลสาบเป็นเหมือนแอ่งกะทะขนาดใหญ่ที่รองรับน้ำจากแม่น้ำหลายสิบสาย มีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายหลัก อาจเรียกว่าเป็นแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำแบบธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งอาหารและพันธ์ปลาน้ำจืดที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับผู้คนที่อาศัยยู่บริเวณที่ราบลุ่มโตนเล ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางมาก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชากรหลายล้านคน และยังทำเงินเข้าประเทศได้ไม่น้อย แต่อนาคตก็ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไปเช่นไร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่

24 ก.พ.

ปราสาทบันทายศรี

ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา  ได้รับการยกย่องให้เป็น “อัญมณีแห่งศิลปะเขมร”  มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ๆ

Continue reading “ปราสาทบันทายศรี” »

24 ก.พ.

ปราสาทพระขรรค์

ปราสาทพระขรรค์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1734 ปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักร เขมร เป็นพุทธสถานสมัยบายนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างอุทิศถวายแด่พระราชบิดา (พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2) ปรากฏเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดเล็กจำหลักด้วยศิลาทรายตั้งอยู่ภายในปราสาทองค์หนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่เก็บอัฐิของพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

Continue reading “ปราสาทพระขรรค์” »

23 ก.พ.

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงพนมเปญ

 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงพนมเปญ ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกัมพูชา เนื่องจากก่อตั้งโดย George Groslier นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ผู้มีความสามารถทางด้านงานศิลปะและมีคุณูปการต่อวงการศิลปะกัมพูชาในการก่อตั้งสถาบันการสอนศิลปะในกัมพูชา ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระบรมหาราชวังจตุมุขมงคล ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1905 อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร เดิมทีนั้นตามพระราชกฤษฎีกาของสมเด็จพระศรีสวัสดิ์(สีสุวัตถิ์) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์อัลแบร์ ซาโร” ตามชื่อของ Albert Sarraut อัครเทศาภิบาลฝรั่งเศสประจำอินโดจีนในสมัยนั้น แต่ภายหลังที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 8 ปี  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บโบราณวัตถุจากโบราณสถานต่างๆ กว่า 15,000 ชิ้น ส่วนใหญ่เก็บรักษาไว้ในคลัง และคัดเลือกมาจัดแสดงเพียง 2,500 ชิ้น

23 ก.พ.

หาดสีหนุวิลล์ กัมพูชา

เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชา และเป็นเมืองเอกของจังหวัดพระสีหนุ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร หาดสีหนุวิลล์เป็นหาดให้ทัศนียภาพของชายหาดเขตร้อนที่สวยงาม หาดทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลสีครามของอ่าวไทย  Continue reading “หาดสีหนุวิลล์ กัมพูชา” »

error: Content is protected !!